Nainstalujte si:
       

Překlad warning light


warning light = indikační žárovka; varovné světlo; výstražné světlo; varovná světla
malfunction warning light = světelná signalizace poruchy; signální světlo nesprávné funkce; kontrolka poruchy; antilock system warning light = kontrolka protiblokovacího systému;
brake pad warning light = kontrolka opotřebení brzdového obložení; ;

Překlad warning light z webu:
His rearwardlooking-radar warning light flicked on.  Varovné světlo od radaru na zádi se rozsvítilo.
No need of a warning light now.  Varovné světlo už nebylo potřebné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwarning signal   warning tell-tale   warping   warrant   warranty   wash-out   washer   washing