Nainstalujte si:
       

Překlad warning indicator


warning indicator = výstražný indikátor; výstražný signalizátor; varovný indikátor; výstražné návěstí; kontrolní žárovka
failure warning indicator = signalizátor poruchy; poplašné zařízení;
warning lamp   warning light   warning signal   warning tell-tale   warping   warrant   warranty   wash-out