Nainstalujte si:
       

Překlad warning device


warning device = výstražné zařízení; varovné zařízení; výstražný hlásič; signalizační zařízení; výstražné návěstí; přerušované varovné světlo
acoustic warning device = zvukový indikátor; zvukové varovné zařízení; zvukové výstražné zařízení;
warning indicator   warning lamp   warning light   warning signal   warning tell-tale   warping   warrant   warranty