Nainstalujte si:
       

Překlad warned


warned = varoval; varovaný; varoval před (7. p.)
be warned = být varovaný; dejte si pozor; být varován; dát si říct; pozor;

Překlad warned z webu:
I warned him.  Varoval jsem ho.
I have warned him.  Varoval jsem ho.
A sixth sense warned him.  Varoval ho šestý smysl.
It is what we warned you, she'pan.  To je to, před čím jsme vás varovali.
So don't ignore it, he warned again.  Proto to nezanedbávejte, varoval ho znovu.
Stay away from the sword, he warned himself.  Drž se dál od toho meče, opakoval si.
He—I would have fallen, too, but he warned me.  On - spadl bych taky, ale varoval mě.
Give her time, and keep it simple, he warned himself.  Dej jí čas a nepleť ji zbytečně, varoval se.
Weather's breaking down around that area, sir, the major warned him.  Kolem té oblasti je špatné počasí, pane, varoval ho major.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwarning   warning device   warning indicator   warning lamp   warning light