Nainstalujte si:
       

Překlad warmly


warmly = vřele; teple; srdečně; válečný štváč
clothe warmly = navléct se; navléci se;

Překlad warmly z webu:
He smiled warmly and laid his pipe in the brass holder.  Mile se usmál a odložil dýmku do mosazného sto­jánku.
Thanks, he said warmly and clapped him on the shoulder.  Díky, řekl vřele a poklepal mu na rameno.
He paused and smiled warmly at her.  Odmlčel se a mile se na ni usmál.
Rodrigues smiled and banged him warmly on the back.  Rodrigues se usmál a přátelsky ho plácl do zad.
Never had the sun shone so warmly and brightly.  Slunce nikdy nesvítilo tak jasně a hřejivě.
At length it came, though not as warmly as he seemed to expect.  Nakonec sice přišel, třebaže nijak bouřlivý, jak asi očekával.
That is not true, she said sweetly, smiling warmly upon my ill humor.  To není pravda, řekla sladce a usmála se mému rozčilení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwarned   warning   warning device   warning indicator   warning lamp