Nainstalujte si:
       

Překlad warhead


warhead = hlavice (rakety); hlavice rakety; trhavinové těleso; bojová hlavice (rakety); hlavicový; výbušná hlavice; hlavice raket
atomic warhead = atomová nálož; atomová hlavice;
nuclear warhead = bojová jaderná hlavice; jaderná hlavice; atomová hlavice;

Překlad warhead z webu:
The warheads cannot — not fire.  Hlavice nemohou - ne se odpálit.
The rocket warheads — we call this special safe.  Hlavice raket jsou - říkáme tomu speciálně bezpečné.
What of the warheads?  A co hlavice?
It's the key for the rocket warheads.  Je to klíček k raketovým hlavicím.
What was he doing, trying to explode the warheads?  Co dělal - snažil se přivést hlavice k výbuchu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwarhorse   warmer   warming   warmly   warned   warning   warning device   warning indicator