Nainstalujte si:
       

Překlad warehouse


warehouse = skladiště (zboží); dát do skladiště (zboží); velkoobchod; obchodní dům; skladní; skladovat; uložit do skladiště; sklad zboží; velkokapacitní sklad; sklad; uskladnit; skladištní; skladová hala; skladová budova; skladištní budova; skladiště zboží; magacín
bonded warehouse = celní skladiště (zboží); veřejné skladiště; celní sklad;
ex warehouse = franko sklad; ze skladu;
free warehouse = svobodný celní sklad; volný celní sklad;
handy warehouse = pohotovostní sklad; příruční sklad; překladiště;

Překlad warehouse z webu:
The warehouse billowed with air and heat.  Skladiště se rozvlnilo žárem a průvanem.
We go to his warehouse tonight, after dark.  Dnes večer, po setmění, půjdeme do jeho skladu.
Where did you say the warehouse was?  Kde jste říkal, že je to skladiště?
There seemed to be far more men in the warehouse now.  Teď se zdálo, že mužů ve skladišti přibylo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwarfare   warhead   warhorse   warmer   warming   warmly   warned   warning