Nainstalujte si:
       

Překlad warden


warden = ředitel věznice (US); stráž; hlídka; pozorovatel; vrátný; dohlížitel; hlídač; přednosta; správcovský; strážce; vězeňský dozorce; vychovatel; opatrovník; náčelník; poručník; ochránce; obránce; dozorci
prison warden = vězeňský dozorce; vězeňský správce;
traffic warden = dopravní stráž; dopravní strážník (v GB uniformovaný);

Překlad warden z webu:
Warden wants to see you.  Správce vás chce vidět.
Well, the warden said he didn't care and really didn't want to know.  No, správce říkal, že se o to nestará a že to ani nechce vědět.
I talked to the warden today.  Mluvil jsem dneska se správcem věznice.
I expect you'll want the game warden in on this.  Stejně si asi budete chtít o tom promluvit s revírníkem, že?
Now the season just opened this morning, the game warden said.  Jenže lovecká sezóna začíná právě dneska ráno, řekl strážce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwardrobe   warehouse   warfare   warhead   warhorse   warmer   warming   warmly