Nainstalujte si:
       

Překlad wanted


wanted = chtěl; hledaný; chtěl, abych
I wanted = chtěl jsem; chtěl jsem, aby; he is wanted = pátrá se po něm;

Překlad wanted z webu:
Wanted to make love to me?  Chtěla ses se mnou milovat?
She wanted me.  Chtěla mě.
And he wanted her.  A chtěl ji.
I am not wanted here.  Tady nejsem potřebný.
All at once he wanted it.  Najednou se mu líbila.
So that was what he wanted to do.  Tak o tohle mu šlo.
The fact was, no one else wanted it.  Ve skutečnosti ji nikdo jiný nechtěl.
He had a lot of stuff he wanted to sell.  Mašiny, periférie, soft.
He'd have found a way in, if he wanted her.  Dostal by se dovnitř, kdyby chtěl.
He could have made fun of me if he'd wanted to.  Mohl si ze mne dělat legraci, kdyby chtěl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwarbler   warden   wardrobe   warehouse   warfare   warhead   warhorse   warmer