Nainstalujte si:
       

Překlad walls


walls = zdi (pl.); hradby; pitomec
battlemented walls = hradby s cimbuřím; zdi s cimbuřím;
city walls = městské zdi; městské hradby;
crumbling walls = hradby v rozvalinách; hradby v ruinách;
deface walls = pomalovat stěny; počmárat stěny; within the walls = uvnitř stěn;

Překlad walls z webu:
Walls were paneled and ornate with a few bad prints hanging on them.  Zdi obložené dřevem zdobilo pár reprodukcí nevalné kvality.
The walls bulged.  Zdi se vyboulily.
The linen walls caught.  Oheň začal olizovat lněné stěny.
The old stone walls had vanished.  Staré kamenné zdi zmizely.
Three of the whitewashed walls are bare.  Tři nabílené zdi jsou prázdné.
And behind one of the walls there's a woman.  A za jednou z těch zdí je nějaká žena.
Identical mikes were hidden in the walls of each bedroom.  Stejné mikrofony ukryli ve stěnách obou ložnic.
These giant walls, he knew, were the walls of temples.  Zdi, jak dobře věděl, patřily chrámu.
Now he could touch the ceiling and the walls without moving.  Te d' mohl ohmatávat zdi i strop, aniž se pohnul.
Permit him then to live, but always within the walls of the citadel.  Daruj mu tedy život, ale jen ve stěnách našeho města.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwanted   warbler   warden   wardrobe   warehouse   warfare   warhead   warhorse