Nainstalujte si:
       

Překlad walks


walks = jde; procházky; rekapitulace


Překlad walks z webu:
Joe walks up to him.  Joe jde k němu.
Now he walks to the bathroom.  Teď jde na záchod.
If a file walks out, the firm has no choice but to go after it.  Když se nějaký spis ztratí, firma nemá na výběr a musí po něm jít.
He also took long walks into the country.  Také se vydával na dlouhé procházky do přírody.
Always is, when the bear walks into your sight.  Vždycky je to snadné, když medvěd vleze do rány.
He comes back through the arch and walks toward her.  On vejde zpátky do pokoje a kráčí k ní.
He's a white dude, big guy, an' he walks funny.  Je to nějaký bílý floutek, mohutný mužský, ale divně chodí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwall tile   wallaby   wallet   walling   walls   wanted   warbler   warden