Nainstalujte si:
       

Překlad walking


walking = chůze (pěší putování); chodící; procházející se; putování (pěší chůze); procházka (pěší); krokovací; pěší; procházkový; chození; jdoucí; vycházkový; šlapání; kráčející; procházející; provádění; procházení; provázení; doprovázení; obcházení; kráčení
chromosome walking = procházení chromozomem; procházení chromozómem;

Překlad walking z webu:
Walking was almost impossible.  Nebyl jsem schopen jít dál.
I'm walking outta here.  Pochoduju odsud.
Simony was walking away.  Svatkup odcházel.
Why are you walking in circles?  Proč pořád chodíš dokola?
His contact was just walking in.  Jeho kontakt právě vycházel.
There was no crime in walking around.  Chodit není přece žádný zločin.
But why do you just keep walking round and round?  Ale proč pořád chodíš dokola?
Rosie got to her feet and began walking again.  Rosie si stoupla a opět vykročila.
The hiker pointed to a tall, heavyset girl walking toward them.  Turistka ukázal na vysokou, silnou dívku, která šla směrem k nim.
If, that was, he was still eating, breathing, and walking around.  Tedy pokud stále jedl, dýchal a chodil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwalks   wall tile   wallaby   wallet   walling   walls   wanted   warbler