Nainstalujte si:
       

Překlad walker


walker = chodec; dětské chodítko; chodítko; valchář; hajný; chodecký; turista; pěší cestující; obchazeč; vozík na pytle
floor walker = dozorce v oddělení obchodního domu; dohlížitel v obchodním domě;
night walker = nočňátko; prostitutka; náměsíčník;
tightrope walker = provazolezec; provazochodec;

Překlad walker z webu:
I've got walker's block.  Mám zablokované nohy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwalking   walks   wall tile   wallaby   wallet   walling   walls   wanted