Nainstalujte si:
       

Překlad waiver


waiver = zřeknutí se práv (nároků apod.); zřeknutí se; vzdání se práva; vzdání se nároku; opuštění věci; derelikce; zproštění; zpětvzetí; prominutí; upuštění od něčeho; vzdání se; prominutí podmínek
make a waiver = vzdát se;
Wales   walker   walking   walks   wall tile   wallaby   wallet   walling