Nainstalujte si:
       

Překlad waiting


waiting = čekání; obsluha; čekající (na, též s jídlem, i trpělivě); vyčkávání; stání (motorového vozidla, činnost); služba (u panovnického dvora); služebný; čekací; parkování; stání vozidla; posluha; číhající; doprovázející; doufající; doba stání; počkání
in waiting = k ruce; pohotově;
keep waiting = nech čekat; nechat čekat; be in waiting = být k ruce (komu);

Překlad waiting z webu:
Waiting on me?  A čeká na mě?
The waiting seemed to go on forever.  To čekání se zdálo nekonečné.
I'll be waiting inside.  Počkám vevnitř.
What are we waiting for?  Na co čekáme?
What the hell's he waiting for?  K čertu, nač ještě čeká?
That was what he was waiting for.  Na ten čeká.
But this did not make the waiting easier.  Ale čekání mu to příliš neulehčilo.
The kids were sitting together in the waiting room.  Děti seděly v čekárně.
It has been watching you, it has been waiting for you.  Pozoruje tě, čeká na tebe.
They won't take me there yet, they keep me waiting and waiting.  Ještě mě tam nechtějí zavést, nechávají mě čekat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwaiver   Wales   walker   walking   walks   wall tile   wallaby   wallet