Nainstalujte si:
       

Překlad wagon


wagon = kabina (lanovky); vůz; dodávka (dodávkový vůz); jet vozem (vagonem); dopravovat vozem (vagonem); dodávkový vůz (dodávka); vozík; kombi; kočárek; nákladní vagon; železniční vůz; automobil kombi; nekrytý nákladní vagon; vozový; vagón; železniční vagón
ballast wagon = štěrkový vůz; vůz na štěrk;
carboy wagon = cisternový vůz; jímkový vůz;
covered wagon = vůz krytý plachtou; krytý vůz; zavřený nákladní vůz;
crane wagon = kolejový jeřáb; jeřábový vůz; jeřábový automobil; dodávkový vůz; vůz na popel;

Překlad wagon z webu:
The wagon stopped its slide.  Vůz přestal klouzat.
Francis watched the wagon lantern move away.  Francie pozoroval, jak se světlo na voze vzdaluje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwagon load   waiting   waiver   Wales   walker   walking   walks   wall tile