Nainstalujte si:
       

Překlad wagon load


wagon load = náklad vozu; vozový náklad; vagon; plný náklad; vozová remíza
full wagon load = celovozová zásilka; vozová zásilka;
waiting   waiver   Wales   walker   walking   walks   wall tile   wallaby