Nainstalujte si:
       

Překlad wages


wages = mzdy; mzda; platy; odměna (za, zast.); odplata (za, zast.); výplata (mzda); plat; výdělek; výplatní listina
basic wages = základní mzda; základní mzdy;
escalating wages = prudce stoupající mzdy; stoupající mzdy;
freeze wages = ustálit mzdy (úředně); stabilizovat mzdy (úředně); úředně ustálit;
piece wages = úkolová odměna; úkolová mzda; reálná mzda;

Překlad wages z webu:
Wages of sin ain't bad, are they?  Mzda za hřích není špatná, co?
I'm offering you a job at good wages to help us.  Nabízím ti práci, za kterou ti dobře zaplatíme.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwagon   wagon load   waiting   waiver   Wales   walker   walking   walks