Nainstalujte si:
       

Překlad voyage


voyage = plavba (dlouhá nebo okružní); cesta; let (např. kosmickou lodí); cestování; výprava; plavit se (dlouho nebo okružní plavba); mořeplavba; jízda lodí; námořní cesta; cestovat; cestovní; vzduchoplavba; cestový; cesta po moři; námořní plavba; mořská cesta
maiden voyage = první plavba nové lodi; panenská plavba;

Překlad voyage z webu:
A short voyage next week.  Krátká cesta příští týden.
This was my first voyage as pilot.  To je moje první daleká plavba.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorwadding   wafer   wager   wages   wagon   wagon load   waiting   waiver