Nainstalujte si:
       

Překlad voucher


voucher = stvrzenka; potvrzení (stvrzenka, smlouvy apod.); poukaz; kupon; doklad (hmatatelný); ručitel; svědek (nároku, hist.); důkaz (hmatatelný); poukázka; bon; talón; záruka; potvrzenka; průkaz; dodací lístek; vstupenka; oprávnění ke vstupu; kvitance; ověřit
gift voucher = dárkový poukaz na zboží; dárková poukázka;
incoming voucher = přijatý doklad; došlý; došlý doklad;
luncheon voucher = stravenka; poukázka na oběd;

Překlad voucher z webu:
These are chargeplate cash vouchers, he said glibly.  Tohle jsou karty k výplatě hotovosti z konta, řekl nenuceně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvoyage   wadding   wafer   wager   wages   wagon   wagon load   waiting