Nainstalujte si:
       

Překlad voting


voting = hlasování; volby (hlasování); hlasovací; volební (hlasovací); hlasující; účast ve volbách; volba; schvalující (odhlasovat); volební budka
cumulative voting = kumulativní volební systém; každý volič má tolik hlasů; kumulativní hlasování; abstain from voting = zdržovat se hlasování;

Překlad voting z webu:
But a voting member?  Ale hlasující člen?
Are you a voting member?  Patňš mezi členy s hlasovacím právem?
You'll remember there were no voting rights included.  Vzpomínáš si, že tady nešlo o žádné hlasovací právo.
Perhaps the answer's to increase the voting membership.  Možná, že bude nutné zvýšit počet hlasujících členů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvoting power   voucher   voyage   wadding   wafer   wager   wages   wagon