Nainstalujte si:
       

Překlad voting power


voting power = souhrn volebních hlasů; právo hlasovat; hlasovací pořádek
total voting power = celkový úhrn hlasů; všechny oprávněné hlasy;
voucher   voyage   wadding   wafer   wager   wages   wagon   wagon load