Nainstalujte si:
       

Překlad voter


voter = volič; rozhodovací člen; voličský; hlasující; hlasování
floating voter = politicky nezávislý volič; nezávislý volič;

Překlad voter z webu:
The voters couldn't call him home.  Ve střední sekci se k sobě tulili a osahávali se dva starci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvoting   voting power   voucher   voyage   wadding   wafer   wager   wages