Nainstalujte si:
       

Překlad volunteer


volunteer = přihlásit se dobrovolně (ochotně); dobrovolník; přihlásit se ochotně (nebo dobrovolně); udělat ochotně (nebo dobrovolně); improvizovat; dobrovolně; nabídnout; poskytnout; vytasit se s (7. p.); přijít s (7. p.); dobrovolnický; samorostlý; dobrovolnice
enlist as a volunteer = jako dobrovolník;

Překlad volunteer z webu:
Volunteer once, just one time, and see what happens.  Přihlaste se k něčemu dobrovolně jednou, a vidíte, jak to dopadne.
A volunteer asked for sandwiches.  Dobrovolník požádal o další sendviče.
A new volunteer had sandwich duty;  Sendviče dostal na starosti nový dobrovolník.
We might even find a volunteer to swing the ax.  Snadno bychom našli dobrovolníka, který by rozhoupal sekeru.
Ray leaned forward and watched the volunteer fireman walk away.  Ray se předklonil a sledoval, jak dobrovolný hasič odchází.
I think we should revive our pro bono volunteer program.  Uvažuju o tom, že oživím náš program dobrovolníků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvoter   voting   voting power   voucher   voyage   wadding   wafer   wager