Nainstalujte si:
       

Překlad voltage


voltage = voltáž; elektrické napětí; napěťový; napětí; síťové napětí; napěťový zesilovač
accelerating voltage = zrychlující napětí; urychlující napětí; zrychlovací napětí;
alternating-current voltage = střídavé napětí; napětí střídavé;
applied voltage = svorkové napětí; zapínací napětí; přiložené napětí (zkušební napětí); zpětné napětí;

Překlad voltage z webu:
Voltage steady on plasma trigger.  Plazmový spouštěč pod napětím.
They say so, except for some occasional voltage fluctuations.  Aspoň to tvrdí, snad až na občasné kolísavé napětí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvoltage regulator   volume   volunteer   voter   voting   voting power   voucher   voyage