Nainstalujte si:
       

Překlad volition


volition = chtění (vůle); vůle (chtění); přání; volba; výběr; projev vůle; volní (založený na vůli, chtění)
of one's own volition = o své vůli;

Překlad volition z webu:
Leave of your volition, and they won't touch you, he said.  Odejdi z vlastní vůle - a oni se tě nedotknou, řekl.
If she went of her own volition!  Jestli s nimi šla z vlastní vůle!
Perhaps she did not go of her own volition.  Třeba s nimi nešla z vlastní vůle!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvoltage   voltage regulator   volume   volunteer   voter   voting   voting power   voucher