Nainstalujte si:
       

Překlad voice


voice = hlas; rod (slovesný, jaz.); vyjádřit (názor, mínění); hlasový; znělost (fonet.); mínění (veřejné, hlas veřejnosti); vyslovit (názor, mínění); obdařit hlasem (bás.); rozepsat hlasy (hud.); vyslovit zněle (jaz., fonet.); výraz; vyjádření; názor; mluvčí
hoarse voice = chrapot; chraptivý hlas;
passive voice = trpný rod; pasivní rod;
raise voice = mluvit hlasitě; pozvednout hlas;
recording voice = zaznamenávání hlasu; nahrávání hlasu; by the voice = podle hlasu;
cast a voice = dát hlas; tlumočit;

Překlad voice z webu:
Voice of the cielago:  Hlas cielaga:
The voice had .  Hlas měl...
Don't, a voice said.  Stůj, řekl hlas.
He kept his voice calm.  Ovládl se.
And what did this voice say?  A co ten hlas říkal, hmm?
He tried to keep his voice level.  Snažil se mluvit neutrálně.
Security, came the reply, and the voice was vaguely familiar.  Kdo je tam?
You shall be divorced of him, that voice said.  Rozvedeš se s ním, řekl ten hlas.
From the depths of the ball a muffled voice said:  Z útrob ranečku se ozval tlumený hlásek:
And when she said them in that tone of voice of hers .  A když je pak ke všemu pronesla tím svým hlasem...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvolition   voltage   voltage regulator   volume   volunteer   voter   voting   voting power