Nainstalujte si:
       

Překlad visual


visual = vizuální (zrakový); zrakový; zorný; obrazový; optický; viditelný (obrazový); oční; názorný; obrazovkový; zobrazovací; výtvarný; vzhledový; pohledový; vjemový; visuální; zrakový paprsek; ostrost vidění
sense visual = vidění; vnímání zrakem;

Překlad visual z webu:
Should have him visual in about five minutes.  Za takových pět minut bychom ho měli vidět.
The scrambler blurred the visual input slightly.  Kodér poněkud zamlžoval optický vstup.
He thought of his wife in visual terms;  O své ženě přemýšlel vizuálně;
Get the number, back off, and stay in visual contact.  Přečti číslo, zpomal a zůstaň ve vizuálním kontaktu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvisualization   vitamin   vitriol   vizor   vogue   voice   volition   voltage