Nainstalujte si:
       

Překlad visitor


visitor = host (návštěvník); návštěvník; návštěva (osoba, návštěvník); inspektor (na prohlídce); vizitátor (círk.); návštěvnice; návštěvnický; příchozí; návštěvníci
district visitor = sborová sestra; pomocnice faráře ve farnosti;
health visitor = pečovatelka (navštěvující staré a nemocné); pracovnice pro návštěvní službu;
seasonal visitor = sezonní návštěvník; sezónní návštěvník;

Překlad visitor z webu:
A visitor from afar.  Návštěvnice zdaleka.
Her dark visitor had gone.  Její návštěvník byl pryč.
The reason her visitor smelled so bad was because it was dead.  Její návštěvník tak hrozné smrděl, protože byl mrtvý.
He did not embrace the visitor or shake hands.  Návštěvníka neobjal, ani mu nepodal ruku.
It is pleasant to have a visitor after so long.  Je milé mít po tak dlouhé době návštěvu.
I don't have to go through the visitor room?  Nemusím projít místností pro návštěvníky?
Then he crossed the room, and shook our visitor by the hand.  Pak přešel přes pokoj a podal našemu návštěvníkovi ruku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvisor   visual   visualization   vitamin   vitriol   vizor   vogue   voice