Nainstalujte si:
       

Překlad visiting


visiting = navštívení (2. p.); navštěvování (2. p.); navštěvující; hostující (na návštěvě); návštěvní (den ap.); na návštěvě; docházející (kam); docházka; navštěvovací; docházení; návštěva; navštívenka


Překlad visiting z webu:
Visiting my brother, she said.  Byla jsem navštívit bratra, řekla.
I'm just visiting for a few days.  Jsem tu jen na pár dní na návštěvě.
I feel like visiting royalty.  Připadám si jako královská návštěva.
The one in which he expects to go visiting around among the planets?  Ta, o níž říká, že se na ní dá putovat po planetách?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvisitor   visor   visual   visualization   vitamin   vitriol   vizor   vogue