Nainstalujte si:
       

Překlad vision


vision = vize (vidina, představa); vidění; obrazový; zrak (pohled); přízrak (zjevení); pohled (zrak); zření (vidění); zjevení (přízrak); zorný; vidina; předvídavost; představivost; představa; extáze; přelud; fantom; krásné zjevení; obraz; sen; blouznivec; snílek
binocular vision = vidění oběma očima; binokulární vidění;
red vision = modré vidění; modrý vid;
blurred vision = rozmazané vidění; neostrý zrak;
colour vision = barevné vidění; vidění barev;
direct vision = hledáček; přímé vidění; dvojité vidění;

Překlad vision z webu:
My vision was dimming.  Zrak se mi dál kalil.
The imperfect vision plagued him.  Ta nedokonalá vize ho soužila.
The lines of vision are narrowing.  Linie vize se sbíhají.
That was in no vision of mine.  Toto v žádné vizi nebylo.
Using every part of his vision but mostly the sides.  Dokonale prokřižovaný prostor - bez výsledku.
She panicked, wanted to regain the vision but not knowing how.  Zazmatkovala, toužila po návratu do vize, ale nevěděla jak.
As soon as people started firing, night vision fell away.  Jakmile lidé začali střílet, noční vidění bylo pryč.
Like a wet shroud, it took away your vision and absorbed sound.  Jako mokrý rubáš ubírala viditelnost a pohlcovala zvuk.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvisit   visiting   visitor   visor   visual   visualization   vitamin   vitriol