Nainstalujte si:
       

Překlad viscosity


viscosity = viskozita (vazkost); vazkost; lepkavost; mazlavost; viskozitní; slizkost; dynamická viskozita; viskosita; smyková viskozita; činitel viskozity
absolute viscosity = absolutní viskozita; dynamická viskozita;
internal viscosity = viskositní limitní číslo; vnitřní viskozita;
intrinsic viscosity = viskositní limitní číslo; vnitřní viskozita;
reduced viscosity = viskositní číslo;

Překlad viscosity z webu:
The machines actually maneuver by climbing the viscosity of the air.  Vlastně to probíhá tak, že stroj šplhá po viskozitě vzduchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorviscous   visibility   vision   visit   visiting   visitor   visor   visual