Nainstalujte si:
       

Překlad visceral


visceral = tělesný; fyzický (tělesný); útrobní (anat., med.); viscerální; instinktivní; vazký (tekutina)
sensation visceral = útrobní čití; viscerální čití;
viscosity   viscous   visibility   vision   visit   visiting   visitor   visor