Nainstalujte si:
       

Překlad virus


virus = vir (virus); virus (vir); nákaza (virus, přen.); hadí jed; virový; počitačový virus; počítačový virus; virové onemocnění
herpes virus = virus slinné žlázy; herpetický virus;
stealth virus = neviditelný vir; skrytý vir;

Překlad virus z webu:
Virus program.  Virový program.
The virus attacked our phone line into them.  Ten virus napadl telefonní linku vedoucí k nim.
Release the virus into the system.  Vypusť virus do systému.
Now it's blowing virus all through this room.  Teď se viry linou do celé téhle místnosti.
I was hoping the virus would get in his mouth.  Doufal jsem, že se mu virus dostane do úst.
You ever hear of slow virus before?  Už jsi někdy slyšel o pomalejch virech?
I want you to release the virus into the assembly line.  Chci, abys virus vypustila do montážní linky.
Not until you tell her where the virus is.  Dokud nepovíš, kde je ten virus.
It wouldn't have shut down, even if a virus crawled in.  Ty se nemusely zastavit, ani když se dovnitř dostal virus.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvisceral   viscosity   viscous   visibility   vision   visit   visiting   visitor