Nainstalujte si:
       

Překlad virtue


virtue = ctnost; přednost; působivost; statečnost; cudnost; čest (cudnost); síla (moc); účinnost; moc (síla); schopnost; účinek; právní moc (účinek); hodnota; cena; počestnost; ctnostní; dobrá vlastnost; podstata; dovednost
civic virtue = občanské ctnosti; občanská ctnost; lapse from virtue = odchýlení se;

Překlad virtue z webu:
By virtue of filling it, basically.  Našli si tedy místo kousek od barmana.
Vice and virtue are to the artist materials for an art.  Neřest a ctnost jsou pro umělce suroviny k umění.
It was one explanation for the puritanical virtue of the unit.  To vysvětlovalo puritánskou ctnost jednotky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvirus   visceral   viscosity   viscous   visibility   vision   visit   visiting