Nainstalujte si:
       

Překlad virtually


virtually = prakticky; fakticky; vlastně; ve skutečnosti; potenciálně; skutečně; doslova; ctnost
abrogate virtually = de facto zrušit; skutečně zrušit;
in virtually = fakticky; ve skutečnosti;

Překlad virtually z webu:
Virtually all of it will be tax work.  Prakticky všechno budou da­ňové záležitosti.
He's virtually unharmed.  Není ani trochu raněn.
It proved virtually impossible.  Ukázalo se, že je to nemožné.
He believed in virtually everything else, though.  Jinak ale důvěřoval prakticky všemu.
The parking lot was virtually empty.  Parkoviště bylo téměř prázdné.
His interest in politics was virtually nil.  O politiku se strýc skoro nezajímal.
He hated them, as he hated virtually everyone else in the courtroom.  Nenáviděl je, jako nenáviděl prakticky všechny v soudní síni.
As you undoubtedly know, it was undertaken virtually overnight.  Jak nepochybně víte, pustili jsme se do ní vlastně přes noc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvirtue   virus   visceral   viscosity   viscous   visibility   vision   visit