Nainstalujte si:
       

Překlad virtu


virtu = zájem o umění; záliba v umění; záliba v drobných uměleckých předmětech; uměnímilovnost (záliba v umění); starožitnost (věc); umělecký vkus; virtuální (jako skutečný)
piece of virtu = umělecký předmět (starožitný kousek);

Překlad virtu z webu:
Virtually all of it will be tax work.  Prakticky všechno budou da­ňové záležitosti.
A virtual universe.  Virtuální vesmír.
All commendable virtues.  Samé chvályhodné ctnosti.
It was a virtual mountain of coal.  Skutečná uhelná hora.
The parking lot was virtually empty.  Parkoviště bylo téměř prázdné.
The choice was simple, and virtuous.  Volba byla snadná a správná.
He hated them, as he hated virtually everyone else in the courtroom.  Nenáviděl je, jako nenáviděl prakticky všechny v soudní síni.
It was one explanation for the puritanical virtue of the unit.  To vysvětlovalo puritánskou ctnost jednotky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvirtually   virtue   virus   visceral   viscosity   viscous   visibility   vision