Nainstalujte si:
       

Překlad violation


violation = porušení (nešetrné, též zákona ap.); zhanobení (2. p., znesvěcení); znásilnění; zneuctění (znesvěcení); přestoupení (porušení, zákona ap.); znesvěcení (zhanobení); zneužívání; přestupek (porušení zákona); poškození (zast.); nedodržení; narušení; křivda
flagrant violation = hrubé porušení; jasný přestupek;
traffic violation = dopravní přestupek; dopravní prostředek;

Překlad violation z webu:
That was a violation of ordinary security procedures.  To je porušení obvyklých bezpečnostních opatření.
Yet there was no violation of the laws of mechanics;  Zákony mechaniky nebyly přesto nijak porušeny;
We have pointed to the violation of our homes.  Poukazovali jsme na narušování našeho rodinného soukromí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorviolence   Virginia   virtu   virtually   virtue   virus   visceral   viscosity