Nainstalujte si:
       

Překlad vigour


vigour = síla (energie); ráznost; prudkost (živost); platnost; vitalita; svěžest; energie (síla); úsilí; pádnost; živost (prudkost); říz; aktivita; elán; důraznost; vášnivost; duševní síla; mohutnost; energičnost; statnost; výkonnost
seed vigour = životnost osiva; vitalita osiva;

Překlad vigour z webu:
Full of vim and vigour.  Plni sil a energie.
Restored my faith to full vigour.  Vrátil jsi mi víru, že ještě někdo má elán.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvillage   vinegar   violation   violence   Virginia   virtu   virtually   virtue