Nainstalujte si:
       

Překlad viewing


viewing = prohlížení; sledovací; prohlídka (při koupi domu); dívající se; hledící (kam, dívat se); pozorovací; kontrolní; prohlížející; promítací síň
film viewing = kontrola filmů; prohlížení filmů;

Překlad viewing z webu:
I've been viewing films.  Studoval jsem přece filmy.
Leavitt glanced from the viewing screens to look into the room.  Leavitt odtrhl oči od obrazovky a rozhlédl se po místnosti za sklem.
The technician frowned and increased the viewing field.  Technik se zamračil a zvětšil pozorovací pole.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorviews   vigour   village   vinegar   violation   violence   Virginia   virtu