Nainstalujte si:
       

Překlad view to


view to = výhled na; ohled na; zřetel k; hledáček (fot.)
with a view to = podle názoru;
viewing   views   vigour   village   vinegar   violation   violence   Virginia