Nainstalujte si:
       

Překlad video


video = televizní; videokazeta; obraz; širokopásmový; obrázkový terminál; zobrazovací; obrazovkový terminál; videotechnika; video-; obrazový zesilovač


Překlad video z webu:
Video resolution is good.  Video má dobré rozlišení.
A video cameraman was ready to record the meeting.  Kameraman byl připraven natáčet schůzku na video.
There were video monitors all around.  Všude kolem videomonitory.
There was a video technician by her side.  Vedle ní stál videotechnik.
You know me and video games.  Však víš, já a videohry.
I need to borrow the video camera.  Potřeboval bych si půjčit videokameru.
Lance hit a switch and the video stopped.  Lance stiskl tlačítko a video se zastavilo.
Go back into the house for a video camera?  Zaskočit do domu pro videokameru?
There were a lot of interference patterns and video snow as well.  Na mnoha místech byly poruchy a zrnění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvideo signal   view to   viewing   views   vigour   village   vinegar   violation