Nainstalujte si:
       

Překlad victory


victory = vítězství; vítězný; jídlo (zast. nebo nářečně)
decisive victory = rozhodné vítězství; rozhodující vítězství; follow up victory = rozvíjet úspěch;

Překlad victory z webu:
Victory and duty must be rewarded.  Vítězství a oddanost přece zasluhují odměnu.
Each victory requires its blessing.  Každému vítězství se musí požehnat.
Oh yes, victory was close.  O ano, vítězství je na dosah.
There is no victory in the sword.  V meči není žádného vítězství.
They led me away in a victory march.  Odváděli mě a já pochodoval vítězným krokem.
Only he could have led us to victory this day.  Jen král by nás dnes mohl dovést k vítězství!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvideo   video signal   view to   viewing   views   vigour   village   vinegar