Nainstalujte si:
       

Překlad victim


victim = oběť; obětní; obětování
be the victim = stát se obětí;

Překlad victim z webu:
The victim had cooperated nobly.  Oběť nehody se zachovala statečně.
His intended victim did not back away.  Jeho zamýšlená oběť neustoupila.
I'm just a victim of circuses.  Nevím, proč by to měl někdo házet na mě.
She looked at the victim without pity.  Bez lítosti se zahleděla na oběť.
Really, it's me who's the victim here.  Abych řek pravdu, jsem to já, kdo je tady voběť.
Pain exploded in him as his victim darted for safety.  Zapotácel se bolestí a jeho oběť byla skokem v bezpečí.
She had begun to feel like a victim in a slasher movie.  Začala se cítit jako oběť v nějakém filmovém hororu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvictory   video   video signal   view to   viewing   views   vigour   village