Nainstalujte si:
       

Překlad vicinity


vicinity = sousedství; okolí; blízkost; nejbližší okolí; přilehlé oblasti; zlý
in the vicinity = v nejbližším okolí;

Překlad vicinity z webu:
In the vicinity of the plant.  Poblíž továrny.
His voice came from the vicinity of the tent's sphincter.  Paulův hlas vycházel z blízkostí stanového uzávěru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvictim   victory   video   video signal   view to   viewing   views   vigour