Nainstalujte si:
       

Překlad vibrations


vibrations = vibrace; kmity; chvějivý
body vibrations = kmitání karoserie; vibrace karoserie;
body-panel vibrations = vibrace plechových panelů karoserie; kmitání plechových panelů karoserie;
crankshaft vibrations = kmitání klikového hřídele; vibrace klikového hřídele; chvění motoru;

Překlad vibrations z webu:
Her ears registered the vibrations of the girl's voice.  Její uši registrovaly vibrace dívčina hlasu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



vibrator   vicinity   victim   victory   video   video signal   view to   viewing