Nainstalujte si:
       

Překlad vibration damper


vibration damper = tlumič kmitů; tlumič vibrací; tlumení chvění
crankshaft vibration damper = tlumič klikového hřídele; tlumič kmitání klikového hřídele; crankshaft torsional vibration damper = tlumič torzního kmitání klikového hřídele;
vibrations   vibrator   vicinity   victim   victory   video   video signal   view to