Nainstalujte si:
       

Překlad vibration absorber


vibration absorber = tlumič chvění; tlumič vibrací; tlumič kmitů; tlumič kmitů
crankshaft vibration absorber = tlumič klikového hřídele; tlumič kmitání klikového hřídele; crankshaft torsional vibration absorber = tlumič torzního kmitání klikového hřídele;
vibration damper   vibrations   vibrator   vicinity   victim   victory   video   video signal