Nainstalujte si:
       

Překlad very well


very well = velmi dobře; no tak teda dobře; dobrá; nuže dobrá; zcela správně; měchýř
do very well = udělat velmi dobře; velmi dobře fungovat;

Překlad very well z webu:
Very well done, young man, he said.  Skvělá práce, mladý muži, řekl.
Oh, very well .  No tak dobrá.
It was very well done.  Díky, zlatíčko.
It was all very well for a man to criticize;  Mužovi se to kritizuje;
Things were not going very well with him.  Nezaznamenal žádné výrazné úspěchy.
We've got the men drilled very well indeed.  Mužstvo je moc dobře vycvičené.
My peasants and my people are very well controlled.  Moji rolníci a moji lidé vůbec jsou pod velmi přísným dohledem.
The thought was his, the words might very well be his.  Ta myšlenka byla jeho, tak proč by to nemohl být jeho hlas.
This aspect of the operation has worked out very well indeed.  Z téhle stránky celá věc dopadla opravdu velmi dobře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvessel   vibration   vibration absorber   vibration damper   vibrations   vibrator   vicinity   victim