Nainstalujte si:
       

Překlad very much


very much = velice (2. p., velice moc); velice moc (2. p.); velmi mnoho; velmi (užívaný ap.); mnohokrát; moc (velmi); tuze; velmi podobný (3. p.)
thank you very much = děkuji mockrát;

Překlad very much z webu:
Very much more.  O moc.
She's very much alive.  Je velmi živá.
They were very much alike.  Byli si v mnohém podobní.
There is not very much here, he said.  Moc ho tu není, upozornil.
I didn't pay her very much money.  Já jí moc neplatím.
That sense of mystery was very much with me.  Velmi silně jsem vnímal jakýsi opar tajemství.
Tammy said he was scared, but very much in control.  Tammy jí řekla, že měl strach, ale že se výborně kontroloval.
Because he's clever he will have learned very much in five months.  Za pět měsíců se určitě naučí hodně, protože je chytry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorvery well   vessel   vibration   vibration absorber   vibration damper   vibrations   vibrator   vicinity